pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ งดงาม, ดอกไม้, ดอกไม้สวย
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ เงียบสงบ, เทือกเขา, เมฆ