pexels.com
คลังภาพถ่ายฟรีของ กระจก, การตกแต่งบ้าน, ขวด
หนึ่งในคลังภาพถ่ายฟรีจำนวนมากจาก Pexels ภาพถ่ายนี้เกี่ยวกับ โถ, ใกล้ชิด, ใส