zulm.org
İyi Ahlak ve Kötü Ahlakın Temelleri - Zulm.Org
İyi veya kötü ahlak gerçekten varmı? Peter Kreeft bunu dini açıdan ele alıyor. Aklakı, kişisel zevkten veya isteme ve istememe konusunun ikame edilmesi ola