zlatkatomeva.com
9 грешки на купувача
Спри, анализирай и действай. Напишете си домашното, като определите приоритетите си. Кое е важно за вас при избора на имот? Често срещана ГРЕШКА е ситуац