zlatkatomeva.com
Из хрониките на един купувач. Раждането на идеята.
Преди да започна поредицата за „льохмана новодомец“, искам да благодаря на Момчил Нешовски, с когото се запознахме за първи път преди няколко месеца, още когато ид