zlatkatomeva.com
Ексклузивният договор и Продавачът
Малко са продавачите, които не се стресират, когато чуят: ексклузивен договор. Изключение правят тези, които са стигнали до своя брокер чрез препоръка или ако вече с