zf-bg.com
Годишен финансов отчет '2017
На 19.06.2018 се проведе общо събрание на акционерите на Загора Финакорп АД, на което беше приет годишния финансов отчет за 2017 г. Ще има и класическа финансова компания з