zf-bg.com
Актуализация на правила и процедури
На 23.05.2018 в комисията за финансов надзор бяха внесени актуализирани правила и процедури за работа на нвестиционния посредник.