yogakhoe.com
Yoga là gì? | Yoga Khỏe
Yoga là một phương thức sống, một hệ thống hướng dẫn hợp nhất thể xác, tâm trí và tinh thần. Hàng ngàn năm trước, người Ấn Độ đã bắt đầu trải nghiệm loại hình nghệ thuật sống này, đồng thời giúp yoga phát triển mạnh mẽ.