yogakhoe.com
Tư thế chống một tay | Yoga Khỏe
Tư thế chống một tay hay còn gọi là tư thế thân voi (eka hasta bhujasana)