yogakhoe.com
Tư thế chống hai chân sát vào hai cánh tay | Yoga Khỏe
Tư thế chống hai chân sát vào hai cánh tay (dwi hasta bhujasana)