yogakhoe.com
Hiểu rõ về bản thân | Yoga Khỏe
Không phải bất kỳ ai cũng thích hợp tập yoga. Một số trường hợp không nên tập yoga hoặc cần có huấn luyện viên để hướng dẫn và giúp đỡ người tập hoàn thành động tác. Do đó, trước khi bắt đầu cần hiểu rõ về bản thân.