yduocvietnam.edu.vn
Từ 01/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam