yduocvietnam.edu.vn
Năm 2019, cấm phân biệt ĐH chính quy với tại chức trong tuyển dụng - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam
Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng