yduocvietnam.edu.vn
Hoạt động ngoại khóa sinh viên trường CĐ Công Nghệ Y Dược Việt Nam
Sinh viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam hoạt động ngoại khóa: sinh viên tình nguyện, dã ngoại Làng Cổ Đường Lâm, Bóng Đá