xuongmaydosi.com
Báo cáo thị trường năm 2019: Thị trường quần jeans nữ Mỹ mở rộng! | Xưởng May Gia Công DOSI
Theo báo cáo mới nhất của NPD Group (NPD Group: công ty nghiên cứu thị trường) có trụ sở tại Mỹ, trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 2/2018 tới tháng 2/2019, cho biết sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu quần jeans nữ tại thị trường Mỹ. Thị trường quần jeans nữ tại Mỹ