xuongmaydosi.com
Side seam là gì? Ý nghĩa và cách đo sideseam quần. | Xưởng May Gia Công DOSI
Mục Lục Bài ViếtSide-seam là gì?Hướng dẫn cách đo Side-seam.Tại sao số đo Sideseam lại quan trọng? Ý nghĩa của từ side seam là gì? Bạn đã từng nghe về thuật ngữ này nhiều lần, hoặc thấy nó ở trong các bảng số đo size quần của các hãng nước ngoài? nhưng có thể không