xuongmaydosi.com
Quần Jean Short Nữ Mẫu 005 | Xưởng May Gia Công DOSI
các mức Số Lượng sản phẩm dosi nhận may gia công DOSI có các mức đặt may khác nhau, số lượng càng lớn mức giá càng tốt. ✔️ Mức 1: 50 – 100 Sản Phẩm ✔️ Mức 2: 100 – 500 Sản Phẩm ✔️ Mức 3: 500 – 1000 Sản Phẩm ✔️ Mức 4: 1000