xuongmaydosi.com
Biến quần jeans thành phao du khách Đức sống sót sau nhiều giờ lênh đênh ngoài biển. | Xưởng May Gia Công DOSI
Một việc cực kỳ hĩ hưu đã xảy ra Vịnh Tolaga, New Zealand khi môt du khách người Đức đã sống sót bằng mẹo sinh tồn của Navy SEAL, biến quần jeans thành phao cứu sinh lênh đên trên biển hon 4 tiếng đồng hồ sau khi gặp tai nạn. Ngày tai nạn định mệnh.