xuongmaydosi.com
8 Loại Mẫu Thử Cần Thiết Cho Đơn Hàng Xuất Khẩu Ngành May Mặc. | Xưởng May Gia Công DOSI
Mục Lục Bài Viết1. Mẫu Prototype2. Mẫu FIT3. Mẫu Size set4. Mẫu Counter5. Mẫu Salesman6. Mẫu Pre-Production7. Mẫu Top over production8. Mẫu Shipment Mẫu thử hàng dệt may (garments sample) là một trong những yêu tố quan trong bật nhất trong ngành may mặc. Mẫu thử giúp DN sản xuất chứng tỏ tay nghề và