xuongingiare.vn
IN TỜ RƠI KHAI TRƯƠNG GIÁ RẺ Ở QUẬN 5 HCM
Để buổi khai trương thành công, điều đầu tiên không thể thiếu trong buổi khai trương đó là in tờ rơi khai trương (grand open flyer), thì mới có hiệu quả tốt trong việc quảng cáo này.