xuongingiare.vn
Giới thiệu về nhãn năng lượng-Tem nhãn tiết kiệm năng lượng
Nhãn năng lượng so sánh. Đây là hình thức phân cấp hiệu suất tiêu thụ điện năng giữa các sản phẩm cùng loại. Mỗi một sản phẩm của một doanh nghiệp khác nhau có hiệu suất tiết kiệm điện khác nhau. Do vậy sẽ có 5 cấp độ (từ 1 sao đến 5 sao) với hiệu suất tiết kiệm điện năng tăng dần.