xn--12ca0a3df0cdaco0d8a0cucc2upa.com
รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
"ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยในการสมรสกับชาวต่างชาติ ท