xiaomicity.com
خمیر دندان شیائومی مدل +Doctor B 0 - شیائومی
وقتی که ما کوچک بودیم، والدین ما هیچ توضیحی در این مورد نمی دادند که چرا ما باید بعد از مسواک زدن دندان هایمان، باقی خمیر دندان را در سینک بریزیم و بعد دهانمان را با آب بشوییم. و ما هم با کنجکاوی فقط به این دلیل دندان هایمان را مسواک می زدیم که ببینیم مگر خمیر دندان چه طعم و بویی دارد که باید به سرعت بیرون ریخته شود...