xetaihyundai.com
Nghị định mới về các loại xe tải, xe ô tô bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình năm 2018
Những dòng xe dưới đây phải lắp thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn, theo đúng quy định của Bộ GTVT. Thiết bị giám sát hành trình được sử dụng phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.