xetaihyundai.com
Lịch sử ra đời và phát triển máy quay phim
Máy quay phim hay gọi tên đầy đủ là “Máy quay phim kết hợp” (Camcorder) là một thiết bị kỹ thuật điện tử có chức năng hỗ trợ thu nhận hình ảnh động (24 hình/ giây) và âm thanh. Các thông tin này được máy ghi chép lại trên “vật lưu trữ” được đặt bên trong máy. Sản phẩm là thành quả lao động và trí óc con người khi kết hợp, lai ghép một máy quay phim và một máy ghi băng hình thành một thiết bị đồng bộ để phục vụ nhu cầu lưu giữ lại hình ảnh và âm thanh xung quanh cuộc sống của mình.