xedapxanh.com
Xe đạp gấp Giant FD - 806 2017 - Xe đạp Xanh
Xe đạp gấp vốn là một trong những dòng sản phẩm đã du mục vào thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian khá gần đây. Chúng vốn là những mẫu xe đạp thể