xedapxanh.com
Tư vấn mua xe đạp thể thao Giant dưới 10 triệu: GIANT FCR 3300 2017 và GIANT FCR 3500 2017 - Xe đạp Xanh
So sánh là một hình thức đối chiếu 2 sự vật tương đồng, nhằm làm rõ sự giống nhau và khác nhau theo khách quan nhất. Đó cũng chính là mục đích chính của