xedapxanh.com
Xe đạp Galaxy XC10 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Galaxy XC10 mang cấu hình vượt trội cùng với bộ khung nhôm cao cấp giúp xe lươt êm trên mọi địa hình.