xedapxanh.com
Xe đạp Galaxy ML210 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Galaxy ML210 được thiết kế khung nhôm cao cấp cùng với cấu hình vượt trội giúp xe vượt mọi địa hình.