xedapxanh.com
Xe đạp thăng bằng Strider Sport STS4GN - Xe đạp Xanh
Xe đạp thăng bằng Strider Sport STS4GN (xanh lá cây) yên xe thấp và có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao giúp bé thuận tiện khi di chuyển.