xedapxanh.com
Xe đạp leo núi MINGDI 26" khung nhôm - Xe đạp Xanh
Xe đạp leo núi MINGDI 26 inch khung nhôm, 2 thắng dĩa, tay đề Shimano