xedapxanh.com
Xe đạp Giant TCR SLR 2 2017 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Giant TCR SLR 2 2017 là mẫu xe được cải tiến đặc biệt khiến chất lượng bộ khung của TCR SLR và hiệu xuất so với các dòng sản phẩm TCR trước đó đã được cải thiện đáng kể.