xedapxanh.com
Xe đạp Giant Roam 3 Disc 2018 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Giant Roam 3 Disc 2018 -Phiên bản mới của năm 2018 với màu mới cực chất.