xedapxanh.com
Xe đạp Giant Macchiato 2017 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Giant Macchiato 2017 kiểu dáng theo phong cách cổ điển, mẫu cải tiến của năm 2016.