xedapxanh.com
Xe đạp Giant FastRoad SLR 1 2018 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Giant FastRoad SLR 1 2018 bản quốc tế, được thiết kế với sự cân bằng hoàn hảo phù hợp cho đi dã ngoại và đi trong thành phố.