xedapxanh.com
Xe đạp Giant Escape 2 City 2018 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Giant Escape 2 City 2018 có khung nhôm ALUXX nhẹ được thiết kế cho bánh xe 700c mượt mà.