xedapxanh.com
Xe đạp Galaxy TX22T 2019 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Galaxy TX22T 2019 - Mẫu cải tiến của Galaxy MT18T 2018, nhiều tính năng được nâng cấp nhưng mức giá vẫn không đổi.