xedapxanh.com
Xe đạp Fornix FR100 - Xe đạp Xanh
Xe đạp Fornix FR100 là chiếc xe đạp thuộc dòng xe đạp đua hay còn gọi là xe đạp đường trường.