xedapxanh.com
Xe đạp Fixed Gear Bow B107 - Xanh Đen - Xe đạp Xanh
Xe đạp Fixed Gear Bow B107- Xanh Đen thuộc dòng xe đạp không phanh thường dùng để biễu diễn.