xedapxanh.com
Đèn sau D-Light CG-211R - Xe đạp Xanh
Đèn sau D-Light CG-211R gồm 3 bóng LED đỏ, siêu sáng, siêu nhẹ, dành cho xe Road.