xaydungvina.com
Ưu điểm của khau trang than hoat tinh GMASK 6 lớp chống độc, chống bụi mịn
Khau trang than hoat tinh Gmask là một sản phẩm thông minh. Ngoài tác dụng ngăn chặn các loại không khí độc hại, sản phẩm này còn phù hợp với nhiều khuôn mặt.