xaydungvina.com
Móng băng 1 phương trong xây dựng
Móng băng 1 phương được dùng trong các công trình xây dựng và các loại công trình nhà từ 3 tầng trở lên. Dựa theo ứng dụng trong công trình mà sử dụng móng băng phù hợp.