xaydungvina.com
Lưu ý khi làm thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm
Để thủ tục công bố sản phẩm thực phẩm thuận lợi nhất cũng như quá trình công bố tiêu chuẩn sản phẩm xuôn sẻ, không gặp những khó khăn thì doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm cần lưu ý một số vấn đề. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm: