xaydungvina.com
Có nên sử dụng dịch vụ cho thuê lao động không?
Cho thuê lao động là cung cấp lao động thời vụ cho các công việc bán thời gian như dọn dẹp nhà cửa bốc xếp hàng hóa, bán hàng…Rất nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi, với việc thuê thời vụ như thế, chất lượng lao động và hiệu quả công việc có đảm bảo hay không?