xaydungvina.com
Tổng hợp các câu hỏi luật giao thông đường bộ mới nhất hiện nay
Dự kiến Tổng cục Đường bộ sẽ ban hành và áp dụng bộ câu hỏi tại các trung tâm sát hạch giấy phép lái xe đào tạo từ tháng 9/2019 và chương trình thi ở năm 2020.Bộ câu hỏi luật giao thông đường bộ mới nhất bạn không nên bỏ qua.