xaydungvina.com
Bắt bài một số dấu hiệu gian lận trong báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là cơ sở và căn cứ để các đối tượng sử dụng BCTC nhìn vào và đưa ra quyết định của mình.