wzkw.asp.waw.pl
Spotkanie Koła Naukowego Galeria 3/4
Aktywne na WZKW koło naukowe, galeria i czasopismo 3/4 zaprasza na pierwsze spotkanie organizacyjne w tym roku. Spotkanie jest otwarte dla studentek i studentów wszystkich kierunków ASP chętnych włączyć się w działania: https://www.facebook.com/events/1042864239251683/