wzkw.asp.waw.pl
Dodatkowy nabór na studia II st.
Zapraszamy na dodatkowy nabór na studia II st. Szczegółowy terminarz rekrutacji: Terminarz rekrutacji studia II st. 2017/2018 Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunek historia sztuki