wzkw.asp.waw.pl
Instytucjonalne Praktyki Współczesności w Fundacji Arton
Instytucjonalne Praktyki Współczesności, spotkanie z Mariką Kuźmicz, Fundacja Arton, 10 maja 2016